Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng

Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.