Gần 140 quốc gia đồng ý mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu: Bước tiến có ý nghĩa lớn

Gần 140 quốc gia đồng ý mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu: Bước tiến có ý nghĩa lớn

Kinhtedothi - Việc 136 quốc gia trên thế giới nhất trí về mức thuế tối thiểu đối với doanh thu của các công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thế giới là bước tiến có ý nghĩa và tác động như một cuộc cách mạng thật sự trên lĩnh vực thuế ở tầm vóc quốc gia cũng như quốc tế.