Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Kinhtedothi - Từ đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các đơn vị trong thời gian qua cho thấy, việc học tập và làm theo Bác được tổ chức tốt đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Đây cũng là nội dung được các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.