Đa dạng hình thức, mô hình học Bác tại quận Đống Đa

Đa dạng hình thức, mô hình học Bác tại quận Đống Đa

Kinhtedothi - Sáng 17/5, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Trách nhiệm, sâu sát với cơ sở

Trách nhiệm, sâu sát với cơ sở

Kinhtedothi - Lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả học và làm theo Bác.
Lan tỏa những việc làm thiết thực từ cơ sở

Lan tỏa những việc làm thiết thực từ cơ sở

Kinhtedothi - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác động tích cực, lan tỏa trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận Đống Đa.
Thêm nguồn lực thúc đẩy quá trình phát triển

Thêm nguồn lực thúc đẩy quá trình phát triển

Kinhtedothi - Hiện các cấp, các ngành đang đẩy mạnh thực hiện chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.