Con đường học vấn và tư tưởng giáo dục của Nguyễn Trường Tộ

Con đường học vấn và tư tưởng giáo dục của Nguyễn Trường Tộ

Kinhtedothi-Tạp chí Nam Phong, số 102, học giả Lê Thước viết về Nguyễn Trường Tộ: “Một nhân vật đặc biệt tuyệt vời, người ấy ôm một học vấn lớn, kiến thức lớn, nghị luận lớn, thế mà đến đâu cũng không hợp, rốt cuộc phải uất ức mang theo chí hướng mà thác, đáng đau đáng giận biết chừng nào!”.