Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

Kinhtedothi - Vợ tôi sắp sinh con nhưng lại không tham gia đóng BHXH bắt buộc. Còn tôi có tham gia BHXH bắt buộc được hơn 3 năm, vậy khi vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng tiền thai sản không? Đặng Nhật Anh, (Hoài Đức, Hà Nội).