Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận nhiệm vụ mới.