Tăng tuyên truyền về quan hệ Việt Nam-Lào cho thế hệ trẻ

Tăng tuyên truyền về quan hệ Việt Nam-Lào cho thế hệ trẻ

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Trung ương Hội hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước