Không để lọt vào bộ máy những người không đủ đức đủ tài: Đừng thấy đỏ mà tưởng chín

Không để lọt vào bộ máy những người không đủ đức đủ tài: Đừng thấy đỏ mà tưởng chín

Kinhtedothi - Tránh giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức đủ tài, dẫn đến hại nước hại dân. Đó là quan điểm chỉ đạo một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị cán bộ toàn quốc vừa qua. Những chỉ đạo này tiếp tục là “kim chỉ nam” cho các cấp ủy trong lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra.