Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Kinhtedothi -Sáng 24/11, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư với bạn đọc.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa vẫn là ngọn đuốc dẫn đường, định hướng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa vẫn là ngọn đuốc dẫn đường, định hướng

Kinhtedothi-Văn hóa là một lĩnh vực rộng lớn, việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ là một “hội nghị Diên Hồng” để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra những thông điệp quan trọng về văn hóa, cũng như là cơ hội để huy động trí tuệ tập thể của đội ngũ văn nghệ sĩ, hiến kế phát triển văn hóa là hết sức cần thiết. Đó là nhận định được PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên trước thêm Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11.
“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam

“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam

Kinhtedothi - 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (năm 1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tới có ý nghĩa đánh dấu chặng đường phát triển mới. Đây là dịp để nhìn lại thành tựu, hoạt động văn hóa trong những năm qua, đồng thời càng thấy rõ những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa luôn chiếm một vị trí hết sức quan trọng, hiện vẫn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam.