DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

TỪ KHÓA: “Hội Nghị Văn Hóa Toàn Quốc: Khơi Dậy Khát Vọng Phát Triển”

  • Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Khơi dậy khát vọng phát triển
    24-11-2021 08:50 - Tin tức
    Kinhtedothi - Hôm nay (24/11) Ban Tuyên giáo T.Ư cùng Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ mang tính kế thừa những thành tựu, thông điệp của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 và 1948; các quan điểm của Đảng về văn hóa suốt giai đoạn sau này. Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 sẽ trở thành một động lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.
1