Đưa đất nước vào vị trí tối ưu trong cục diện quốc tế mới

Đưa đất nước vào vị trí tối ưu trong cục diện quốc tế mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là thời điểm để chúng ta phải tạo ra được các bước phát triển mới về chất trong hội nhập quốc tế, đưa được đất nước vào vị trí tối ưu trong cục diện quốc tế mới và tranh thủ tối đa các nguồn lực cho phát triển đất nước.
Phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kinhtedothi - Kể từ mốc son trong lịch sử dân tộc, chiến thắng 30/4/1975 vẫn mãi là nguồn động lực tinh thần to lớn về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam.
FTA và “đại lộ” hội nhập quốc tế

FTA và “đại lộ” hội nhập quốc tế

Kinhtedothi - Việc chủ động tham gia, thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã tạo động lực giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tiếp tục đổi mới toàn diện và khẳng định vai trò, vị trí trên trường quốc tế.