Thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Kinhtedothi - Những năm qua, hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập cho thành viên HTX, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung của Thủ đô.