Tìm đầu ra cho nông sản của các hợp tác xã

Tìm đầu ra cho nông sản của các hợp tác xã

Kinhtedothi - Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Liên minh HTX TP Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho nông sản của các thành viên.
Thí điểm phát triển 5 mô hình hợp tác xã kiểu mới

Thí điểm phát triển 5 mô hình hợp tác xã kiểu mới

Kinhtedothi - Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã tiến hành lựa chọn các hợp tác xã (HTX) để hỗ trợ hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả.
Khơi thông chính sách hỗ trợ hợp tác xã

Khơi thông chính sách hỗ trợ hợp tác xã

Kinhtedothi - Sau 4 năm triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã (HTX), liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đến nay, các HTX trên địa bàn Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận chính sách hỗ trợ.