Phúc Thọ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo- tiền đề phát triển toàn diện

Phúc Thọ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo- tiền đề phát triển toàn diện

Kinhtedothi - Được biết đến là một miền quê hiếu học, trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) luôn được huyện Phúc Thọ quan tâm, đầu tư. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được địa phương xác định là tiền đề cho sự phát triển toàn diện của huyện thời kỳ đổi mới.
Cuộc thi tìm hiểu 200 năm lịch sử, văn hoá huyện Phúc Thọ

Cuộc thi tìm hiểu 200 năm lịch sử, văn hoá huyện Phúc Thọ

Kinhtedothi - Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá huyện Phúc Thọ được tổ chức nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, truyền thống đoàn kết, dũng cảm, kiên cường cho các tầng lớp Nhân dân; động viên thế hệ trẻ ra sức xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng phát triển.