Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho Nhân dân

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho Nhân dân

Kinhtedothi - Sau 7 năm nhìn lại, theo đánh giá chung của Bộ Tư pháp và Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) T.Ư, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã được các cấp ủy Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, địa phương ngày càng quan tâm, tích cực hưởng ứng, tổ chức ngày càng nền nếp, thiết thực và hiệu quả hơn với nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho Nhân dân.