TP Hồ Chí Minh: Huy động nguồn lực từ đất để đầu tư phát triển!

TP Hồ Chí Minh: Huy động nguồn lực từ đất để đầu tư phát triển!

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ hội nghị "TP Hồ Chí Minh trở lại bình thường mới hậu Covid-19: Vấn đề và kiến nghị”, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề xuất 7 nhóm giải pháp, trong đó đáng chú ý là giải pháp về nguồn lực... huy động nguồn lực từ quỹ đất để đầu tư phát triển.