Cần cơ chế, chính sách đặc thù

Cần cơ chế, chính sách đặc thù

Kinhtedothi - Để xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) cần đề xuất thêm cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành khoa học, công nghệ (KHCN).