Kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa

Kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa

Đoàn công tác số 3 do Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn vừa hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1/20 Ba Kè trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.