Huyện Phúc Thọ: Từng bước xóa bỏ kinh tế thuần nông

Huyện Phúc Thọ: Từng bước xóa bỏ kinh tế thuần nông

Kinhtedothi - Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực tiễn phát triển nông nghiệp được huyện Phúc Thọ xác định là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xóa bỏ kinh tế thuần nông, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp và cải thiện thu nhập cho người dân.
Huyện Phúc Thọ: Sức bật từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Huyện Phúc Thọ: Sức bật từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Kinhtedothi - Nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người nông dân, HĐND huyện Phúc Thọ đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 5/4/2022 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo. Kết quả đạt được đến nay là rất tích cực.