Đại Đồng: Làm giàu từ món quà quê

Đại Đồng: Làm giàu từ món quà quê

Kinhtedothi - Nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nghề làm chè kho ở xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất) đã được nâng cao cả năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và đáp ứng được yêu cầu của những đơn hàng lớn.