LienVietPostBank công bố hoàn thành chuẩn mực Basel III và IFRS 9

LienVietPostBank công bố hoàn thành chuẩn mực Basel III và IFRS 9

Kinhtedothi - Ngày 22/12/2022, LienVietPostBank công bố hoàn thành Chuẩn mực quản trị rủi ro theo Basel III và Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9, trở thành một trong số ít các tổ chức tín dụng tại Việt Nam áp dụng đồng thời hai chuẩn mực quản trị rủi ro và báo cáo tài c