Cách scan tài liệu trên iPhone đơn giản

Cách scan tài liệu trên iPhone đơn giản

Kinhtedothi - iPhone là thiết bị quen thuộc được nhiều người dùng để lưu trữ cũng như chia sẻ dữ liệu. Vậy, bạn đã biết về khả năng quét tài liệu của iPhone?
Cách làm mờ ảnh trên iPhone

Cách làm mờ ảnh trên iPhone

Kinhtedothi - Khi cần gửi hay chia sẻ hình ảnh cho người khác nhưng không muốn tiết lộ thông tin trên ảnh để bảo mật quyền riêng tư cũng như tránh trình trạng bị lộ thông tin, người dùng iPhone cần làm gì?
Cách scan tài liệu trên iPhone đơn giản

Cách scan tài liệu trên iPhone đơn giản

Kinhtedothi - iPhone là thiết bị quen thuộc được nhiều người dùng để lưu trữ cũng như chia sẻ dữ liệu. Vậy, bạn đã biết về khả năng quét tài liệu của iPhone?
Cách làm mờ ảnh trên iPhone

Cách làm mờ ảnh trên iPhone

Kinhtedothi - Khi cần gửi hay chia sẻ hình ảnh cho người khác nhưng không muốn tiết lộ thông tin trên ảnh để bảo mật quyền riêng tư cũng như tránh trình trạng bị lộ thông tin, người dùng iPhone cần làm gì?