HĐND TP Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách TP

HĐND TP Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách TP

Kinhtedothi-Tại Kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội khóa XV diễn ra sáng nay (10/11), với 87,88% đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách TP năm 2020 (đợt 2); cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.