Agribank hoàn thành toàn diện 9/9 chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Agribank hoàn thành toàn diện 9/9 chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Kinhtedothi- Năm 2021, Agribank đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, hiệu quả, đạt được kết quả đáng khích lệ: đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đề ra tại Nghị quyết Đảng bộ, hoàn thành toàn diện 9/9 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.
Đại hội cổ đông IDJ thông qua kế hoạch kinh doanh đưa doanh thu lên nghìn tỷ, kết quả lợi nhuận quý I tăng hơn 800% so với cùng kỳ

Đại hội cổ đông IDJ thông qua kế hoạch kinh doanh đưa doanh thu lên nghìn tỷ, kết quả lợi nhuận quý I tăng hơn 800% so với cùng kỳ

Kinhtedothi - Ngày 28/4, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặt mục tiêu đầy tham vọng đưa doanh thu lên 1067 tỷ đồng và tăng gấp gần 3 LNST. Đáng chú ý, quý I doanh nghiệp này báo lãi đột biến, tăng tới 865% so với cùng kỳ.