Trà Vinh: Kết luận thanh tra y tế không có nội dung liên quan Việt Á

Trà Vinh: Kết luận thanh tra y tế không có nội dung liên quan Việt Á

Kinhtedothi - Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Trà Vinh “về việc thanh tra quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm vật tư, phương tiện phòng chống dịch Covid-19”, không có nội dung kiểm tra các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á.