Tổng cục Môi trường công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí khu vực phía Bắc

Tổng cục Môi trường công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí khu vực phía Bắc

Kinhtedothi - Theo báo cáo đánh giá tóm tắt chất lượng môi trường không khí được xây dựng trên cơ sở các kết quả quan trắc đợt 4 năm 2020 (tháng 5/2020) do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên & Môi trường) thực hiện, cho thấy môi trường không khí các tỉnh miền Bắc được cải thiện so với cùng kỳ quan trắc năm 2019.