Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 27/1

Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 27/1

Kinhtedothi - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu (*); Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và phát triển… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 24 ra ngày 27/1.