Khai mạc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2022

Khai mạc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2022

Kinhtedothi - Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2022 quảng bá những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của Thủ đô; đồng thời kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.