Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá

Kinhtedothi - Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII sẽ thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như: Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành uỷ; Xem xét, thông qua 10 chương trình công tác của Thành uỷ; Báo cáo tài chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ...