191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tranh tài nghiên cứu sáng tạo

191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tranh tài nghiên cứu sáng tạo

Kinhtedothi – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022 thu hút 191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với 381 thiết bị tham gia. Các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao sẽ được lựa chọn để phổ biến, nhân rộng trong đào tạo nghề.