Chấp thuận xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng và sông Đuống

Chấp thuận xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng và sông Đuống

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 8273/VP-ĐT về việc triển khai dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng và Nhà máy nước mặt sông Đuống.rnCông văn nêu rõ, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai Nhà máy nước mặt sông Hồng, Nhà máy nước mặt sông Đuống.