Phát triển tài sản trí tuệ - hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ - hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Kinhtedothi - Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ (SHTT) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia.
Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo về khoa học công nghệ

Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo về khoa học công nghệ

Kinhtedothi - Theo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025, TP Hà Nội đặt ra 5 mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo

Thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo

Kinhtedothi - Trong số 10 Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, lần đầu tiên dành một chương trình riêng về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là cơ sở quan trọng tận dụng các nguồn lực, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Kinhtedothi - “Bộ KH&CN phải tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo” - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Phát triển vật liệu xây dựng bền vững: Khoa học công nghệ phải đi trước

Phát triển vật liệu xây dựng bền vững: Khoa học công nghệ phải đi trước

Kinhtedothi - Một trong những nhiệm vụ then chốt đặt ra đến năm 2025 là phát triển ngành công nghiệp vật liệu nói chung, trong đó có vật liệu xây dựng (VLXD) nhằm khai thác lợi thế để phát triển nhanh, bền vững. Để thành công cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ áp dụng triển khai trong lĩnh vực này.
Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Kinhtedothi – Chiều 12/10, tham luận tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn tham luận về các cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.