Thu hẹp khoảng cách chính sách và thực tiễn để hỗ trợ doanh nghiệp

Thu hẹp khoảng cách chính sách và thực tiễn để hỗ trợ doanh nghiệp

Kinhtedothi - Cần thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để vượt qua đại dịch, là vấn đề được các chuyên gia đặt ra tại diễn đàn với chủ đề: “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19: Thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực thi”.