Dở dang Dự án nghìn tỷ Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc: Mông lung ngay từ khâu chọn đề bài?

Dở dang Dự án nghìn tỷ Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc: Mông lung ngay từ khâu chọn đề bài?

Kinhtedothi - Trong danh sách các trường cao đẳng, đại học phải di dời ra ngoại ô, giảm tải cho khu vực trung tâm, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn được xướng tên hàng đầu. Nghịch lý ở chỗ, sau hơn chục năm, đơn vị sự nghiệp giáo dục trên vẫn dùng dằng “đi không được - ở chẳng xong” bởi địa điểm bố trí di dời mới tại Hòa Lạc tiến độ xây dựng chậm, chưa hẹn ngày cán đích.