Tổ chức di dân vùng ảnh hưởng môi trường tại huyện Sóc Sơn

Tổ chức di dân vùng ảnh hưởng môi trường tại huyện Sóc Sơn

Kinhtedothi - UBND TP đã ban hành Quyết định số 5639/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly.
Thực hiện dự án di dân vùng bị ảnh hưởng môi trường của khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Thực hiện dự án di dân vùng bị ảnh hưởng môi trường của khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Kinhtedothi - Ngày 21/1, Văn phòng UBND TP cho biết: Ngày 17/1/2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuẩn bị mặt bằng thực hiện Dự án di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào Khu LHXLCT Sóc Sơn), huyện Sóc Sơn.