Sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố

Sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định 62/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.
Ngọn nguồn của khủng bố ở Pakistan

Ngọn nguồn của khủng bố ở Pakistan

Kinhtedothi - Đằng sau những bạo loạn khủng bố ở Pakistan lại chính là Afghanistan - người anh em từng kề vai tác chiến chống lại Mỹ trước đây
Dẫu muốn cũng không dám

Dẫu muốn cũng không dám

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chẳng khác gì dội gáo nước lạnh lên đầu tất cả những ai ở trong cũng như ngoài nước Mỹ, đặc biệt là với Tổng thống Ukraine, khi không đưa Nga vào diện những quốc gia trên thế giới bị Mỹ coi là khủng bố hoặc hậu thuẫn khủng bố.