Quy định về khung giá đền bù các loại đất năm 2023

Quy định về khung giá đền bù các loại đất năm 2023

Kinhtedothi – Do Luật Đất đai sửa đổi vẫn chưa được thông qua và ban hành nên quy định về khung giá đền bù các loại đất năm 2023 vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 74 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất.