Thêm nhiều ca Covid-19 cộng đồng, Thanh Hóa yêu cầu kịch bản chống dịch phải ở mức cao hơn

Thêm nhiều ca Covid-19 cộng đồng, Thanh Hóa yêu cầu kịch bản chống dịch phải ở mức cao hơn

Kinhtedothi - Ngoài huyện Nông Cống đang giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, huyện Như Thanh cũng vừa áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại một số xã. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thanh Hóa đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, quyết định thành lập 5 tiểu ban trực thuộc.