Đào tạo 3 chung chức danh tư pháp: Nhiều tiện ích cho xã hội

Đào tạo 3 chung chức danh tư pháp: Nhiều tiện ích cho xã hội

Kinhtedothi - Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư do Học viện Tư pháp chủ trì được đánh giá là bước tiến mới trong công tác đào tạo, gắn kết những đặc thù nghề nghiệp của 3 chức danh nói trên, hứa hẹn mang tới những lợi ích to lớn cho người học và xã hội.