Kiểm soát và phục hồi

Kiểm soát và phục hồi

Kinhtedothi - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần quản lý rủi ro và đẩy mạnh phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...