Minh bạch để kiểm soát

Minh bạch để kiểm soát

Kinhtedothi - “Cán bộ ta không phải là nghèo, nhưng kê khai lại rất nghèo” - đó là nhận định từng được đề cập đến trên nghị trường Quốc hội khi bàn về câu chuyện kê khai, xác minh tài sản của cán bộ, công chức. Có thể nói rằng, kê khai tài sản là vấn đề không mới, nhưng luôn thời sự và lần này lại đặc biệt được dư luận chú ý khi Thanh tra Chính phủ công bố Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để lấy ý kiến góp ý.
Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập?

Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập?

Kinhtedothi - Sáng 31/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trình Quốc hội Dự án Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) sau khi được chỉnh lý, bổ sung. Trong đó, việc kiểm soát tài sản, thu nhập; xử lý với tài sản thu nhập không giải trình được hợp lý nguồn gốc.
Đề xuất cơ quan chuyên trách kiểm soát tài sản: Xem xét tính khả thi

Đề xuất cơ quan chuyên trách kiểm soát tài sản: Xem xét tính khả thi

Kinhtedothi - Cùng với quy định về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, các quy định về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập là những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm cũng như còn nhiều quan điểm khác nhau quanh Dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).