Kiểm tra đột xuất: Đề nghị UBND xã làm rõ 112 "sổ đỏ" chậm chuyển giao

Kiểm tra đột xuất: Đề nghị UBND xã làm rõ 112 "sổ đỏ" chậm chuyển giao

Kinhtedothi-Với 112 GCNQSDĐ phải đính chính sau thu hồi một phần đất thực hiện dự án từ cuối năm 2021 nhưng chưa được UBND xã Ninh Sở chuyển giao đến Văn phòng ĐKĐĐ-CN huyện Thường Tín, Đoàn kiểm tra công vụ TP đề nghị UBND xã rà soát, báo cáo UBND huyện Thường Tín; huyện kiểm tra làm rõ.
Kiểm tra đột xuất: Đề nghị xã giải trình 98 hồ sơ chưa trả kết quả

Kiểm tra đột xuất: Đề nghị xã giải trình 98 hồ sơ chưa trả kết quả

Kinhtedothi-Đoàn kiểm tra công vụ TP kiểm đếm thấy 98 GCNQSDĐ thuộc nhiều thủ tục khác nhau về đất và nhiều hồ sơ phát sinh từ năm 2019, 2020 nhưng các hồ sơ này chưa được UBND xã Duyên Thái trả kết quả cho công dân hoặc luân chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Bắc Từ Liêm: Duy trì nền nếp

Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Bắc Từ Liêm: Duy trì nền nếp

Kinhtedothi-Đoàn kiểm tra công vụ TP ghi nhận UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính sau nghỉ Tết Nguyên đán, song đề nghị đơn vị tiếp tục thường xuyên kiểm tra công vụ nội bộ để duy trì chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc cho công dân, tổ chức.