Hà Nội: Kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

Hà Nội: Kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

Kinhtedothi-Sáng nay, 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ X để đánh giá công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023; kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.