Kinh tế phục hồi, doanh nghiệp lạc quan sản xuất, kinh doanh

Kinh tế phục hồi, doanh nghiệp lạc quan sản xuất, kinh doanh

Kinhtedothi - Dù chịu tác động lớn của tình hình thế giới, tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) vẫn đạt 6,42%. DN lạc quan với tình hình sản xuất, kinh doanh trong nửa cuối năm 2022.
Toàn cảnh kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022

Toàn cảnh kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022

Kinhtedothi - Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, trong đó dấu hiệu tích cực được thể hiện qua chỉ số sản xuất công nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại...