Sao phải tranh cãi việc lượng hóa kinh tế ngầm?

Sao phải tranh cãi việc lượng hóa kinh tế ngầm?

Kinhtedothi - Những ngày qua thông tin từ năm 2020 việc thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát vào GDP sẽ được thực hiện, đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Một số quan điểm cho rằng, khi thực hiện, bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ chân thực và toàn diện hơn do khu vực kinh tế chưa được quan sát đang chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong GDP.
Tổn thất từ kinh tế ngầm

Tổn thất từ kinh tế ngầm

Kinhtedothi - Tại lễ tổng kết của ngành thống kê mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu cơ quan thống kê hoàn thiện phương pháp tính, tính đúng, đủ kinh tế phi chính thức vào quy mô kinh tế.