Quy hoạch tạo nền tảng cho kinh tế phát triển

Quy hoạch tạo nền tảng cho kinh tế phát triển

Kinhtedothi - Quy hoạch là một trong những công cụ hữu hiệu để giúp các cơ quan quản lý trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện những nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, đảm bảo quốc phòng - an ninh, môi trường.
Nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới là lãng phí

Nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới là lãng phí

Kinhtedothi - Sáng 4/11, thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp, các đại biểu (ĐB) Quốc hội đều đồng tình với những kết quả to lớn chương trình đã đạt được, nhưng cũng chỉ ra không ít bất cập cần sửa đổi.