Khơi dậy tiềm năng của Hà Nội

Khơi dậy tiềm năng của Hà Nội

Kinhtedothi-Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 15) đề ra toàn diện mục tiêu TP Hà Nội cần phải phấn đấu, là kim chỉ nam để Hà Nội tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.
Kinh tế thành phố Hà Nội trên đà phục hồi mạnh mẽ

Kinh tế thành phố Hà Nội trên đà phục hồi mạnh mẽ

Kinhtedothi – Nhờ thực hiện các giải pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của TP Hà Nội phục hồi nhanh, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo.
Nỗ lực vượt khó

Nỗ lực vượt khó

Kinhtedothi - Do đại dịch Covid-19, năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam nói chung, TP Hà Nội nói riêng.
Cơ cấu lại nền kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

Cơ cấu lại nền kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

Kinhtedothi – Tham luận gửi về hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” do TP Hà Nội tổ chức, các chuyên gia, lãnh đạo TP Hà Nội đã làm rõ hơn về những đặc thù của Hà Nội trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô Hà Nội ngày càng nâng cao

Sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô Hà Nội ngày càng nâng cao

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020", kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách tăng cao, đóng góp tích cực cho cả nước. Nhiều chỉ tiêu như xuất khẩu, thu hút đầu tư, nông nghiệp… đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Hà Nội có nhiều cách làm hiệu quả trong thu hút đầu tư

Hà Nội có nhiều cách làm hiệu quả trong thu hút đầu tư

Kinhtedothi - Các Hội nghị hợp tác đầu tư (năm 2016, 2017, 2018) của TP Hà Nội luôn có sự tăng trưởng cả về quy mô đại biểu và DN tham dự; Số dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư, cũng như kết quả trao Chứng nhận đầu tư và ký các ghi nhớ hợp tác đầu tư với số vốn liên tục tăng…