Kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp và cộng đồng

Kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp và cộng đồng

Kinhtedothi - Kinh tế tuần hoàn trở nên gần gũi với góc nhìn mới về sử dụng các nguồn nguyên vật liệu theo chiều hướng hiệu quả, tiết kiệm hơn. Đồng thời, không ngừng nhắc nhở có thể sử dụng nguồn lực hữu hạn về nước, năng lượng, nguyên vật liệu và cả thực phẩm với vòng đời dài hơn, đạt giá trị cao hơn so với phương thức hiện tại...
Doanh nghiệp Việt nỗ lực vì môi trường bền vững, phát triển xanh

Doanh nghiệp Việt nỗ lực vì môi trường bền vững, phát triển xanh

Kinhtedothi - Kinh tế tuần hoàn là xu hướng của các quốc gia, Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, trong đó có năng lượng tái tạo đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mục đích cao nhất là bảo vệ cuộc sống con người... đang được cộng đồng DN Việt Nam đầu tư thực hiện nhằm mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững.