Gỡ khó cho doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn

Gỡ khó cho doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn

Kinhtedothi - Nhiều ý kiến của nhà quản lý, chuyên gia đã đưa ra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế tuần hoàn và áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn.
Kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp và cộng đồng

Kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp và cộng đồng

Kinhtedothi - Kinh tế tuần hoàn trở nên gần gũi với góc nhìn mới về sử dụng các nguồn nguyên vật liệu theo chiều hướng hiệu quả, tiết kiệm hơn. Đồng thời, không ngừng nhắc nhở có thể sử dụng nguồn lực hữu hạn về nước, năng lượng, nguyên vật liệu và cả thực phẩm với vòng đời dài hơn, đạt giá trị cao hơn so với phương thức hiện tại...
Doanh nghiệp Việt nỗ lực vì môi trường bền vững, phát triển xanh

Doanh nghiệp Việt nỗ lực vì môi trường bền vững, phát triển xanh

Kinhtedothi - Kinh tế tuần hoàn là xu hướng của các quốc gia, Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, trong đó có năng lượng tái tạo đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mục đích cao nhất là bảo vệ cuộc sống con người... đang được cộng đồng DN Việt Nam đầu tư thực hiện nhằm mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Đại diện Heineken Việt Nam: Kinh tế tuần hoàn kiến tạo giá trị bền vững

Đại diện Heineken Việt Nam: Kinh tế tuần hoàn kiến tạo giá trị bền vững

Kinhtedothi- Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2020 do VCCI phối hợp tổ chức ngày 10/12/2020, đại diện Heineken Việt Nam cho biết, mô hình kinh tế tuần hoàn giúp tạo ra những đóng góp tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị của DN. Heineken Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng tới năm 2025 theo chiến lược phát triển bền vững dài hạn, đóng góp vào sự phát triển lâu dài tại Việt Nam.
Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của doanh nghiệp

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của doanh nghiệp

Kinhtedothi - Tổng Thư ký VCCI cho biết, hiện chúng ta vẫn phải đấu tranh giữa kinh doanh, đầu tư và sản xuất với bảo vệ môi trường. Nền kinh tế tuần hoàn sẽ giải quyết tốt sự xung đột về nền kinh tế phi rác thải và bảo vệ môi trường, khuyến khích các DN đưa ra các công nghệ sáng tạo...