Quảng Ngãi: Kỳ vọng ở quy hoạch 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Quảng Ngãi: Kỳ vọng ở quy hoạch 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Kinhtedothi - Trong quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ khắc phục tối đa các tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, định hình cho từng không gian phát triển để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng khu vực.